הדין אזרחי

הדין האזרחי הינו תחום רחב היקפים, שעיקרו הינה הפרוצדורה המאפשרת לאדם או תאגיד לתבוע את זולתו, או את רשויות המדינה.

לאורך השנים ניהל המשרד בהצלחה רבה בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ מאות תיקים, אשר חלקם זכה להתעניינות תקשורתית רבה.

ענפי המשפט כגון דיני חוזים, או דיני הנזיקין הינם מאבני היסוד של המשרד ודרכם פרס המשרד את ענפיו גם לתחומים האחרים הקשורים לדינים אלו.

חשיבות המשפט הפרוצדורלי הינו מהותי ביותר. אדם הנתבע על הפרת חוזה, לדוגמה, אם לא יגיש כתב הגנה לבית המשפט במועד, עלול להפסיד במשפט ולהיות מחויב בפיצויים כבדים, גם אם יש בידו הוכחות טובות לכך שלא הפר את החוזה

משרדנו אמון לספק לכם את הכלים הטובים ביותר כיצד להביא את העובדות בפני השופט, ומהו ההליך בו יכריע בהן, זהו עניינו של המשפט הדיוני, ובמידה רבה שייכים אליו גם דיני הראיות.