עריכת חוזים

כמומחים בנושא חוזים תפקידנו להעניק ללקוחותינו את ההגנה המירבית בכל עסקה ועיסקה תוך ניהול משא ומתן ענייני ומהיר עם שימת דגש על האינטרסים של לקוחותינו.

לנגד עינינו, מטרת העל בעריכת חוזה, היא שמירה והגנה על זכויות הלקוח תוך קריאת מצב היחסים העתידי ודרך התנהלותם, והכל תוך אג'נדה לעיצוב חוזה הוגן וישר עליו חלים חובות על פי דין כגון חובת תום הלב, הבנת ההשלכות של כל הסעיפים, והסכמה מודעת של שני הצדדים.

במהלך השנים משרד עורכי דין צבי-רז ושות' אחראי על גיבוש ועריכה של מאות חוזים וביניהם חוזי מכר, חוזי רכישה,  חוזי שכירות או שאילה, חוזה אחיד (חוזה שנוסח על ידי ספק, בלשון אחידה, ומשמש להתקשרות עם מספר בלתי מסוים של לקוחות). חוזי קבלנות, חוזי רשות (חוזים שבין מדינת ישראל ובין כל גוף אחר) וחוזי יחס – (שבא להסדיר יחסים ארוכי טווח).

תוך כך רכש צוות המשרד מיומנות ומקצועיות רבה וכיום מוכן המשרד לתת מענה מהיר ומקצועי לכל דרישה חוזית אשר תהא בפני הלקוח.