דיני עבודה

במדינת ישראל הוקם מערך חוקים שנחקקו במטרה להסדיר את היחסים שבין עובד למעביד ובין כלל העובדים והמעסיקים למדינה, אלו הם דיני העבודה.

לאורך השנים ייצג המשרד עשרות עובדים אשר זכויותיהם נפגעו מהמעסיק ותוך כך רכש המשרד ידע מקצועי ונסיון רב בתחום דיני העבודה תוך התמחות בחוקים העיקריים הנכללים במסגרת דינים אלו כגון חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק העסקת בני נוער, חוק עבודת נשים, חוק הסכמים קיבוציים, שכר מינימום

משרדנו אמון להעניק לכם את הליווי המקצועי והאמין ביותר לשם מיצוי זכויותיכם מן המעסיק, ותוך כך חקק על דגלו להעניק ללקוחותיו את היחס הצמוד והאישי